logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Tajemnými vrchovišti k pramenům Rolavy

Datum: 23.07.2021

Pramen-Rolavy-12-1

O putování podél řeky Rolavy jen několik kilometrů od jejího pramene severně od bývalé stejnojmenné obce v Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště v blízkosti česko-německých hranic u Jeřábího vrchu nad Kraslicemi na Karlovarsku v nadmořské výšce 920 metrů jsme psali v minulosti zde.

Tentokrát jsme se vypravili do centrální části Národní přírodní rezervace Rolavské vrchoviště k jejímu prameni. Do některých míst je vstup pro veřejnost zakázán především proto, že jde o jednu z posledních lokalit u nás, kde žije chráněný tetřívek obecný, ale také řada dalších chráněných živočichů a rostlin.

Putování můžeme zahájit na náhorní plošině bývalé obce Jelení nad Novými Hamry. U portálu dědičné štoly Jiří, která odváděla vodu z výše položeného cínového dolu Sauersack, můžeme opustit silničku a vydat se cestou vedoucí po místních pastvinách k lesu. Tam vstoupíme do samotné Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště. Stezka vede kolem Ploché hory, překročíme také jeden z přítoků Rolavy – Černou vodu. Cesta v minulosti evidentně sloužila pro lesní mechanismy, v současnosti je stále dobře průchozí a prošlapaná turisty. Cesta dále vede podél jednoho z rozlehlých horských vrchovišť, které se skrývá uprostřed okolních lesů strážících jeho klid a jedinečnou atmosféru. Čas zde plyne poněkud jinak, než jsme zvyklý uprostřed civilizace.

Na vrchovišti rostou specifické porosty rašelinných a podmáčených smrčin a borovic. Mezi nimi jsou podmáčené plochy a drobná jezírka. Následně dorazíme k lesní cestě u lokality Městský les, kde probíhá těžba a výsadba nového lesa. Od ní je to jen několik set metrů k prameni Rolavy. Až na okraj lesa vede široká cesta v minulosti používaná pro lesní stroje, ta postupně zarůstá a při příchodu k ploše vrchoviště postupně zaniká a není průchozí.

Samotný pramen Rolavy je působivé místo. Řeka na svém počátku vytváří poměrně rozlehlé jezírko, odkud pomalu směřuje přes plochu vrchoviště dále do údolí k lokalitě zaniklých obcí Rolava a Chaloupky. Specifická je také okolní vegetace. Tráva podél začátku toku má živě zelenou barvu.

Od pramene řeky je možné se vrátit nad bývalou obec Rolava po zmiňované lesní cestě. A zde pokračovat po červené turistické značce kolem Rolavského vrchu, pár set metrů pod Rolavským rybníkem (psali jsme zde) v blízkosti další významné chráněné lokality – Velkého močálu – zpět do Jelení.

Marek Síbrt

Napsat komentář