logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Oblastí zaniklých obcí podél Rolavy v Krušných horách

Datum: 22.07.2019

Rolava-3 Rolava-4

Řeka Rolava pramení jen několik kilometrů severně od bývalé stejnojmenné obce v Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště v blízkosti česko-německých hranic u Jeřábího vrchu nad Kraslicemi na Karlovarsku v nadmořské výšce 920 metrů. Podél toku se historicky již od 15. století dobýval povrchovým i hlubinným způsobem cín a další rudy. Známky těžby jsou při putování podél řeky na náhorní plošině Rolavských a Přebuzských vrchovišť nepřehlédnutelné. Jde jednak o propadliny, nebo naopak drobné haldy (sejpy) se svébytnou vegetací jako pozůstatky dobývání.

Putování po toku Rolavy je zároveň cestou dějinami pohraničí. Rolava, Přebuz, Chaloupky nebo Jelení byla poměrně významná sídla s německým obyvatelstvem a vlastním hospodářským životem v podobě hornictví, paličkářství, rukavičkářství a zemědělství. Po poválečném vysídlení původního obyvatelstva většina z obcí zanikla – ocitly se totiž v nepřístupném hraničním pásmu – budovy byly těžkou technikou srovnány se zemí. Některé se v současnosti nadechují k novému životu – jako například blízká Přebuz. Při výletu uvidíme kolem sebe základy a četné zbytky zdí historického osídlení – na řadě míst zakryté stromy.

V oblasti zaniklých obcí Rolava a Chaloupky vytváří meandrující Rolava kouzelná místa v působivých scenériích vrcholových částí Krušných hor. Protéká poměrně širokými náhorními plošinami se solitérními stromy lemovanými lesy. Zde má tok charakter horského potoka širokého jeden až dva metry, který místy vytváří meandry a říční terasy. Barva vody jednoznačně dokládá rašeliništní původ.
Za Chaloupkami řeka vtéká do lesa, stáčí se k jihu, přijímá Černou vodu pramenící v oblasti Rolavských vrchovišť a protékající přes náhorní plošinu zaniklé obce Jelení, ale také například Slatinný potok. Rolava zde výrazně mění šířku i charakter z původně horského potůčku zurčícího po náhorní plošině k peřejnaté horské řece.
Následně protéká Novými Hamry, Nejdkem, Novou Rolí až se v Karlových Varech vlévá do Ohře. Celý tok je dlouhý zhruba 37 kilometrů.

Podél řeky vede ze zaniklé Rolavy, kde v současnosti stojí pět nepůvodních domů a jediné dochované stavení bývalé pošty, cyklostezka až do Nových Hamrů.

Napsat komentář