logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Od hradu Křivoklát a k malebné Berounce

Datum: 03.04.2019

Zbečno-15 DSC01185

Poněkud stranou zájmu turistů mířících do středních Čech k Berounce do CHKO Křivoklátsko zůstává město Rakovník. Je to škoda, nejen kvůli vynikajícímu pivu z místního pivovaru, který se nebojí experimentovat s chutěmi konzervativních českých pivařů, ale i řadě historických památek ve městě, a zejména krásnému okolí. Pro náš výlet Rakovník dobře poslouží jako vstupní brána do chráněné krajinné oblasti, hradu Křivoklát a k malebné Berounce. Minout proto nemůžeme ani Otu Pavla, známého českého spisovatele.

Za Otou Pavlem

Cyklostezka 303 vede z Rakovníka malebným údolím po toku Rakovnického potoka podél trati z Rakovníka na Křivoklát. Po osmi kilometrech cesty po hranici CHKO Křivoklátsko kolem řady bývalých mlýnů dojedeme do obce Pustověty. Na pár kilometrů cyklostezku opustíme a vydáme se dál po modré turistické značce, případně lesními cestami. Ty nás dovedou k Berounce a k jednomu z kultovních míst, kterým je sezónní hospoda U Rozvědčíka. Připravte se na větší počet turistů, delší čekací dobu, možná fronty, ale také na místo, které dýchne neopakovatelnou atmosférou. Kousek od restaurace si už klikatí svou cestu Berounka. Pojedeme po jejím proudu a po dvou kilometrech dojedeme k dalšímu významnému místu, které nelze minout – pamětní síni českého spisovatele Oty Pavla. Ta se nachází na druhé straně řeky, ale ochotně nás k ní doveze přívoz.

Cyklostezka vede dál podél řeky kolem Nezabudického mlýna pod Nezabudickými skalami a dovede nás až na hrad Křivoklát. Opět – milovníci turistického ruchu si užijí návštěvu zámku, ti, kteří mají raději větší klid, vyjedou nad hrad do obce a budou se kochat úžasnými výhledy na zříceninu a údolí meandrující řeky. Lokalita u hradu a centrum obce na někoho můžou působit jako nesouměřitelné a naprosto odlišné světy. Jízda v obci vyžaduje během turistické sezóny zvýšenou opatrnost kvůli intenzivní automobilové dopravě.

Malebné Zbečno

Od hradu nás čeká poměrně náročná část cesty, kdy musíme vystoupat nad přírodní rezervaci Brdatka nad údolí Berounky. Odměnou za námahu nám budou krásné výhledy na Křivoklátsko. Následně budeme klesat do další kouzelné zastávky na trase – obce Zbečno. Mezi Brdatkou a Zbečnem pojedeme odlesněným úsekem. Zde je možné odbočit a vyjet pár set metrů výše nad údolí. Je odsud úžasný výhled na Křivoklátsko, strmé údolí Berounky, obce na protější straně řeky nebo hluboké lesy chráněné krajinné oblasti. Malebné Zbečno láká v jarních a letních měsících k návštěvě. A to nejen vodáky. V obci s pěti sty obyvateli najdeme kousek od Berounky na návsi Hamousův statek pocházející z 16. století s dochovaným interiérem a hospodářským stavením. Hned za protějším kostelem svatého Martina je možné sejít k Berounce a projít se podél romantického toku řeky, která je v létě obvykle obsazena vodáky a výletníky. Mezi Berounem, Zbečnem a Roztoky jezdí také vlak, jehož trať se klikatí přímo podél toku řeky.

Kousek nad Zbečnem se nachází na stejnojmenné říčce vodní dílo Klíčava. Až pod přehradu k úpravně vody je možné dojet zalesněným údolím po silničce, hráz je přístupná a místo určitě stojí za návštěvu. Je to tedy tip pro ty, kterým členité Křivoklátsko nesebralo všechny síly a energii.

Uhlí místo zámku

Ze Zbečna je to patnáct kilometrů do Lán. O významu tohoto místa se nemá smysl rozepisovat, ale je tu další tip pro ty, kteří by si chtěli výlet prodloužit. Zhruba tři kilometry od Lán leží obec Tuchlovice, která byla v minulosti centrem černouhelného hornictví dnes připomíná jen odval.

Jako dominanta se tyčí kousek od nedobudované dálnice mezi Prahou a Karlovými Vary kousek od Kladna odval bývalého černouhelného dolu. Ten nesl původně jméno Jaroslav, v roce 1946 byl přejmenován podle tehdejšího ministra vnitra na důl Nosek. Odval prošel po ukončení těžby v roce 2002 a jeho likvidaci komplexní rekultivací. Ta byla realizována v letech 2007 až 2014. Její součástí jsou i uměle vytvořená jezírka v tělese odvalu i jeho vrcholové části. Mělké tůně byly vybudované při rekultivaci dle požadavků orgánů ochrany přírody jako vhodné biotopy pro obojživelníky.

Návštěvník místa může skutečně pozorovat bujný rostlinný i živočišný život v jednotlivých vodních plochách. Vrcholová partie odvalu je oblíbeným cílem pro cyklisty (vede sem cyklostezka), ale i pro pěší turisty. Otevírá se zde při dobré viditelnosti krásný výhled na Křivoklátsko, ale i České středohoří a Krušné hory na straně druhé.

Ke Klíčavě

Z Lán je to do Rakovníka zhruba 20 kilometrů. Po pěti kilometrech jízdy po silničce, která vede stejně s cyklostezkou, a podél plotu Lánské oboru sjedeme do údolí Klíčavy. Ta je zde ještě malým potůčkem. Pro ty, kdo mají rádi klid a ticho meandrujícího toku lemovaného nivními loukami, ale i zachovalými listnatými porosty, jde o další místo k zastavení a procházce Přírodní rezervací Údolí Klíčavy. Místem o pár desítek metrů výše vedla v minulosti koněspřežná dráha, údolím potoka lze dojít (ale i dojet na kole) po dvou kilometrech k Pilskému rybníku.

I při zpáteční cestě do Rakovníka budeme projíždět kolem zajímavých míst, jako je například bažantnice Amálie spravovaná Lesní správou Lány, nebo zámek Nový dům pár kilometrů před městem.

Náš okruh za vychlazeným bakalářem měří 65 kilometrů a vystoupáme 1200 metrů. Vzhledem k dobrému a hustému značení lze cestu zkracovat, prodlužovat, dělat náročnější, nebo naopak odpočinkovější. V některých úsecích navíc není problém použít vlak. Je třeba mít na paměti, že údolí Berounky je místy sevřeno vysokými skálami a mohou nás tak čekat náročnější stoupání. Marek Síbrt

Napsat komentář