logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Důmyslný obranný systém nad řekou Neris

Datum: 10.04.2020

DSC03899

Z pěti hradištních vrchů můžete shlížet na klikatící se tok litevské řeky Neris 30 kilometrů severozápadně od hlavního města Vilnius. Lokalita Kernavé je naprostým unikátem zapsaným od roku 2004 do seznamu památek UNESCO: Komplex dochovaných pěti hradištních vrchů představuje ojedinělou ukázku defenzivního systému z předkřesťanské doby.

Vršky porostlé travou s vybudovanými naučnými stezkami se vypínají na vyvýšené terasy nad řekou. Památky v podobě pohřebišť, zbytků osídlení a fortifikačního systému pocházejí z období od paleolitu po středověk. Pohanské a křesťanské zvyky v Litvě se málokde prolínají tak jedinečně jako v Kernavé. Osada byla ostatně ve 13. století hlavním městem litevského knížectví, osídlena ale byla již několik tisíc let před naším letopočtem.

Pevnost na kopci a osada v říčním údolí tvořily unikátní komplex, který byl na konci 14. století německými rytíři vypálen. Nové sídl20o bylo zbudováno vysoko nad řekou a nánosy zeminy přikryly původní osídlení odhalené až následně archeologickým průzkumem.

V blízkosti archeologicky významné lokality leží současné centrum Kernavé s novogotickým kostelem, v jehož blízkosti se v minulosti nacházely další svatostánky. V blízkosti uvidíte také dvě kaple – jedna dřevěná a jedna cihlová.

Pod hradištěm se klikatí řeka Neris – jeden z hlavních litevských toků pramenící uprostřed bažin v Bělorusku severně od Minsku a v Kaunasu se vlévající do Němenu. Její tok je dlouhý 510 kilometrů. Procházka kolem širokého koryta, které se podle aktuálního počasí rozlévá do šířky do okolních luk, je zajímavým zážitkem. Řeka teče i v létě poměrně bystře, tvoří se v ní víry, ale také tiché zátočinky plné ryb proplouvajících mezi vodním rostlinstvem.

Napsat komentář