logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Chřiby: Voda z hor pro Kyjovsko

Datum: 04.10.2018

Koryčany-2

Kilometr severovýchodně od Koryčan byla uprostřed chřibských lesů v padesátých letech minulého století vybudována vodní nádrž na řece Kyjovce, která v pohoří pramení. Stavba byla dokončena v roce 1958, do trvalého provozu byla nádrž uvedena v roce 1963. Důvodem jejího vybudování byly rostoucí požadavky průmyslu i obyvatel na zásobování vodou.
Voda z nádrže směřuje do úpravny vody v Koryčanech a odsud odběratelům napojeným na skupinový vodovod Kyjov. Odběr je z věže kruhového půdorysu možný ze čtyř horizontů. Na věž nevede z hráze žádná lávka, jediným přístupem je 94 metrů dlouhá komunikační štola vedoucí pod hrází.

Zásobní objem je více než dva a půl milionu kubíků vody a zatopená plocha dosahuje 35 hektarů. Vzhledem k probíhající rekonstrukci je aktuálně ve vodním díle pouze tři čtvrtě milionu kubíků vody a hladina je sedm metrů pod úrovní zásobního prostoru.

V devadesátých letech bylo pod hrází vybudováno rybí hospodářství. Nachází se zde šest plůdkových rybníků, sedm příkopových rybníků pro odchov plůdku, dvě nádrže k odchovu a sádkování tržních ryb a rybí líheň.
Úpravna vody v Koryčanech byla vybudována ve stejném období jako přehrada asi 1,2 kilometru pod ní. Voda je do ní dopravována gravitačně potrubím s průměrem 400 milimetrů. Zásobuje kromě Koryčan obce podél gravitačního přivaděče Koryčany – Kyjov – Ždánicko. Má výkon 35 litrů pitné vody za sekundu. Úpravna prošla na konci minulého století po více než čtyřiceti letech fungování (uvedena do provozu v roce 1959) kompletní modernizací.

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář