logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Jihočeský kraj na Moravě: Podél Dyje po stopách mlynářů a života vyder na Dačicku

Datum: 21.04.2018

Romantický výlet mělkým údolím meandrující Moravské Dyje se stopami práce vyder, bobrů a kolem sedmi bývalých mlýnů začíná v Dačicích. Město patří správně do okresu Jindřichův Hradec a Jihočeského kraje ačkoliv se nachází na historickém území Moravy. Více o řece Dyji, která vzniká soutokem právě Moravské Dyje a Rakouské Dyje pod hradem Raabs v severním Rakousku si můžete přečíst zde.

Za prohlídku stojí samotné město se zámkem a přilehlým parkem, stejně jako místní náměstí nebo zrekonstruovaný klášter. Z náměstí se vydáme k zámku, projdeme dolů jeho parkem a u dolní brány narazíme na naučnou stezku Okolím Dačic. Můžeme ji zde ale opustit, projít cestičkou přes louku a dojít k lávce přes Moravskou Dyji, přejdeme zde také koleje trati mezi Dačicemi a Slavonicemi. Po pěšině projdeme kolem chatoviště. Fakticky se asi půl kilometru ze směru naší cesty vrátíme, ale těch pár set metrů stojí za to, abychom viděli nivu a meandry řeky. Nad chatovištěm dojdeme na zelenou turistickou značku, která se kryje s Vydří naučnou stezkou. Více o stezce najdete zde>. Půjdeme po ní přes pole a louky, budeme mít krásné výhledy na Dačicko. Po sedmi stech metrech se vrátíme zpět k řece. Z mělkého koryta se místy rozlévá do okolních luk a vytváří typickou nivu. Po dalších sedmi stech metrech narazíme na výraznou stavbu bývalého Frelova mlýna, v současnosti je rozlehlá budova v nepříliš dobrém stavu. Od mlýna vystoupáme od řeky a dojdeme do malé vísky Hradišťko. Z ní vede turistická trasa zhruba dva kilometry po silnici. Provoz je zda ale velmi řídký a budeme mít krásné rozhledy do krajiny Dačicka a Landštejnska.

Sejdeme po značce od silnice a vrátíme se zpět do údolí Moravské Dyje. Půjdeme podél chatoviště a dojdeme ke splavu a Spálenému mlýnu. Zde je možné se občerstvit v hospůdce U Splavu. V době naší návštěvy byla ovšem zavřená, takže je potřeba si předem ověřit otevírací dobu v konkrétní den.

Od Spáleného mlýna je to zhruba tři kilometry k dalšímu mlýnu na trase  – Louckému. Cestou půjdeme místy několik kroků od řeky a můžeme sledovat její meandry. Uvidíme, jak vytváří podmáčené louky, ale také tajemná zákoutí. Pozorovat můžeme stopy přítomnosti vyder a práce bobrů. V jednom z úseků vystoupáme k lesu pár metrů nad řeku a její tok budeme mít pod sebou jako na dlani. Od Louckého mlýna je to pár set metrů k rozcestníku u kříže, kde vede silnice mezi Slavonicemi a Jemnicí.

Zdatnější turisté můžou z rozcestníku pokračovat osm a půl kilometru po zelené turistické značce do Slavonic a vrátit se do Dačic vlakem. Nevýhodou této varianty je, že vede zhruba dva poslední kilometry po silnici. Další možností je vyjít mírný kilometrový kopec do obce Staré Hobzí. Tady najdete mimo jiné krásně opravený zámek. Problémem je nízká četnost autobusů zpět do Dačic, případně do Slavonic. Takže je třeba si předem zjistit, kdy a kam spoje jezdí.

Dnešní výlet je nenáročný a dlouhý zhruba dvanáct kilometrů. Nevýhodou jsou dva kilometry chůze po silničce, kompenzací jsou krásné výhledy z ní na Dačicko, Slavonicko a Českou Kanadu. Odměnou je naopak proměňující se tok Moravské Dyje, která místy plyne klidně a rozlévá se do větší šířky, místy vytváří živější tok. Uvidíme také stopy lidské činnosti v krajině, kdy místní mlýny vznikly před mnoha staletími a činnost ukončily z tohoto pohledu vlastně nedávno. Poté, kdy vystoupáme nad řeku, uvidíme malebné panorama Dačicka a České Kanady. Trasu výletu najdete zde>.

Napsat komentář