logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Nejkrásnější výhled na Seč z monumentální zříceniny

Datum: 24.05.2019

Seč-3

Kdo navštíví Železné hory, které jsou nerozlučně spjaty s řekou Chrudimkou linoucí se někdy prudkými skalnatými údolími, někdy širokými loukami místní krajiny, nemůže vynechat návštěvu vodního díla Seč.

Na jaře je pohled na naplněnou přehradu s rozlehlým ostrovem v centrální části, kolem které se zelenají stromy a louky, obzvláště kouzelný. Nekrásnější výhled na část vodního díla v místě nejširšího rozlivu nabízí skalní útes u zříceniny Oheb. Ta se nachází vzdušnou čarou několik set metrů na hrází přehrady. Vystoupat k hradu je možné po modré turistické značce prudkým stoupáním od hráze – auto je možné nechat na parkovišti u chatové osady pár set metrů před hrází. Nebo je možné zvolit méně náročnou cestu po modré turistické značce kolem vrcholu Olšina. Výchozím bodem může být třeba odbočka z hlavní silnice na chatovou a rekreační lokalitu Ústupky přímo u břehu vodního díla.

Nádrž Seč byla vybudována již v letech 1924 – 1934 na řece Chrudimce u stejnojmenné obce. Její objem činí téměř 22 milionů kubíků vody, maximální zátopa činí 220 hektarů. Nádrž je vyhledávanou rekreační lokalitou, má ale také protipovodňovou funkci a slouží vodárenským účelům (úpravny vody Seč a Monako).

Hráz byla vybudována v úzké soutěsce, je zděná žulovými kvádry mezi skalami, jimž dominují zříceniny Oheb a Vildštejn. Kámen na stavbu se dopravoval lanovou dráhou z lomu pod Libkovem.
Samotná Chrudimka, která je pro Seč zdrojem vody, je skvělým tipem na výlet. Kolem meandrující řeky vede v různých částech Železných hor řada turisticky značených stezek. Kromě Seče jsou na řece vybudována další vodní díla. Například nádrž Křižanovice sloužící jako zdroj surové vody pro úpravnu Monako u Slatiňan.

Mohutná zřícenina hradu Oheb nad přehradou, který byl poprvé zmíněný na začátku 14. století, je již v roce 1533 uváděn jako pustý. Poslední zmínka o něm pochází z roku 1628, na konci 17. století již nebylo známo, kde stával. Znovuobjeven byl roku 1789, ve 30. letech 19. století byly provedeny údržby k zpřístupnění hradu. Poslední velké úpravy byly provedeny v době výstavby nádrže. V současnosti je lokalita dobře přístupná a upravená, okolní lesy byly vyhlášeny za přírodní rezervaci. Při pohybu po okolních skalách při hledání nejpůsobivějšího výhledu na vodní plochu je potřeba dbát opatrnosti – to i přesto, že v nejkritičtějších místech je vybudováno zábradlí. Své pejsky rozhodně držte na vodítku a děti pevně za ruku. Chvilka nepozornosti by se nemusela vyplatit.

Z Ohebu můžete po modré turistické značce pokračovat směrem od hráze a dojdete po zhruba dvou kilometrech do rekreační lokality Ústupky. Kromě řady chat, chatek, penzionů a hotelů různé úrovně komfortu se můžete občerstvit v některé z hospůdek nebo kiosků. Po modré turistické značce je možné dojít do míst, kde meandrující Chrudimka dává přehradě vzniknout. Procházka lesem kolem vodní plochy určitě stojí za to – na jaře to platí dvojnásob.

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář