logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Zkuste si zabloudit ve skalním bludišti Kalich – Chléviště

Datum: 13.10.2018

CL003829
Tajemné skalní bludiště s nádhernými vyhlídkami do údolí Jizery.
Skalní bludiště Kalich – Chléviště se nachází u obce Besedice, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Malá Skála. Skály byly za protireformace útočištěm pronásledovaných nekatolíků. Připomíná je vytesaný kalich s letopočtem 1634. Najdeme tu mimo jiné Sluj exulanta V. Sadovského a pěšinkou ve štěrbině se vchází do Krocinovského jeskyňky. Uprostřed pěti roklí je sluj se symbolickou modlitebnou Jednoty bratrské. Jsou tu také skalní útvary Želva, Medvěd a Hroch. Bludištěm prochází žlutě značená turistická cesta, která je částečně vtesaná do skal. Toto romantické skalní seskupení se rozkládá v pískovcích na západním svahu Sokola. Na jeho vrchu je přírodní rozhledna, odkud jsou dílčí rozhledy hlavně severním směrem.

Napsat komentář