logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Za pošumavskými zlatokopy v Kašperských Horách

Datum: 11.01.2021

Kasperské-Hory-5

Kašperské Hory v okrese Klatovy na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava jsou v současnosti turistickým centrem jako výchozí bod pro další putování do hor, známé jsou také majestátním hradem nad městem, kde se v předcovidových časech konala řada kulturních akcí, proslavila je také těžba zlata.

Zlatá horečka v oblasti začala už za posledních Přemyslovců ve 13. století. Historií města prochází několik vzmachů i úpadků zlatorudného hornictví, které definitivně skončilo až v roce 1923. Snahy o oživení těžby ze strany především zahraničních investorů se v oblasti objevují pravidelně a pravidelně jsou také úřady zamítány.

Zajímavý výlet po historii místního zlatorudného hornictví nabízí naučná stezka Cestou zlatokopů. Sejdete-li půl kilometru pod město kolem Kostela Panny Marie Sněžné a čistírny odpadních vod, dojdete ke Zlatému potoku. Stezka vede proti jeho proudu ve strmém Amálině údolí. Pod mohutnými skálami poblíž potoka narazíme na velké množství historických štol, většina z nich je ve vstupním portálu sanována a zabezpečena před vstupem mříží. Památkou na povrchovou těžbu zlata v údolí poblíž potoka jsou tak zvané pinky.

Zajímavostí je také malá nádrž vybudovaná na Zlatém potoce. Ostatně voda byla všude na světě klíčovým a nepostradatelným pomocníkem pro rudné hornictví. U křížení naučné stezky se silnicí narazíte na Štolu Kristýna, v níž má od počátku 60. let minulého století geofyzikální ústav AV ČR uloženy seismometry, naproti ní leží seismologická stanice. Z toho místa je možné se vrátit zpět do Kašperských Hor.

Abyste nemuseli dvakrát absolvovat stejnou trasu, naučná stezka vede nad Amálino údolí nad skalnatý ochoz, odkud je úchvatná vyhlídka do okolí. Od Štoly Kristýna je ale také možné pokračovat dál. U Zlatého potoka narazíme asi po dvou stech metrech na Štolu Naděje. Ta je 800 metrů dlouhá a v letech 1982 – 1998 v ní probíhal geologický průzkum zdejšího ložiska.

Tak jak tak. Těžba zlata v oblasti je přes novodobé opakované snahy minulostí. Přesto stojí samotné město s krásným náměstím, jemuž dominuje trojlodní bazilika svaté Markéta pocházející ze 14. století, i jeho úchvatné okolí za návštěvu. Je to kraj, kterým procházela významná historie.

Napsat komentář