logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Vzpomínka na mrtvé, utrpení na kříži a vzkříšení

Datum: 15.10.2018

Moravská-Třebová-3

Při návštěvě Moravské Třebové v Pardubickém kraji poblíž česko-moravského pomezí stojí za to navštívit Křížový vrch nad městem. Ten se vypíná nad historickým centrem a po staletí tvoří jeho nedílnou duchovní součást. Kromě náboženského rozměru získalo místo ve 20. století také vodohospodářský význam vybudováním dvou vodojemů a čerpacích stanic.

Nahoru je možné vystoupat dvěma cestami. Buď portálem krytým šindelovou střechou nad Schody mrtvých (pocházejí z roku 1575) dále ke hřbitovu a hřbitovnímu kostelu Nalezení svatého Kříže nebo po Křížové cestě vedoucí k působivému sousoší Kalvárie.
Křížová cesta pochází z počátku 18. století a tvoří ji mimo jiné čtyři barokní kaple. Sousoší Kalvárie z první třetiny 18. století pochází z dílny spolupracovníků a následovníků Matyáše Bernarda Brauna. Trojice křížů s Ježíšem Kristem a dvěma lotry je doplněna postavami Panny Marie a svatého Jana Evangelisty, sousoším Boha Otce na nebesích a figurami andělů po stranách. Na místě sousoší stávala již v 15. století kalvárie v podobě tří dřevěných křížů, které se dochovaly až do současnosti. Jsou umístěny za oltářem v hřbitovním kostel Nalezení sv. Kříže.
Poloha Křížového vrchu byla využita k vybudování dvou vodojemů a čerpacích stanic. Starší vodojem umístěný pod hřbitovem pochází z roku 1929. Byl vybudován jako koncový vodojem pro prameniště Borušov. Má kapacitu 2x 150 kubíků vody. V manipulační komoře je výtoková armatura v podobě fontánkového přelivu v malém bazénku. Potrubí včetně rozlivné zakřivené plochy je pozlaceno Pozlacení přetrvává s drobným poškozením do dnešní doby.

Napsat komentář