logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Všeobecné podmínky pro podání bezplatné inzerce

  1. Tripy.cz (Provozovatel) je internetový portál nabízející mimo jiné také bezplatnou inzerci fyzickým osobám (Uživatel).
  2. Podaný inzerát bude zobrazován po dobu 30 dnů od data zveřejnění. Po této době bude inzerát automaticky odstraněn společně se všemi kontaktními údaji, které nám uživatel při zadávání poskytl. Pokud bude chtít uživatel inzerát odstranit před uplynutím této doby, požádá vydavatele o jeho smazání. V kolonce „Předmět“ napíše „Smazat inzerát“ a do mailu zkopíruje inzerát, který chce smazat.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv inzerát, a to bez předchozího upozornění a bez náhrady, který: je nabídkou komerčních služeb, porušuje zákony ČR, je v rozporu s dobrými mravy, anebo když se provozovatel domnívá, že jsou uváděny lživé údaje či inzerát nesplňuje všechny povinné náležitosti.
  4. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím tím, že uveřejňuje nabídky uživatelů. Záruky za kvalitu, dodání, původ, zaplacení, odebrání či upotřebitelnost nabízených věcí nenese. Provozovatel nenese zodpovědnost v případě zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému třetí osobou. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů stránek ani za způsob, jakým stránky používají. Provozovatel není oprávněn poskytovat informace o inzerentech či inzerátech.
  5. Uživatel vyjadřuje souhlas ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel může zasílat uživateli e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách, stránkách Provozovatele a reklamních sděleních.
  6. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatele, a to i bez jeho předchozího oznámení, upravovat své stránky, měnit Všeobecné podmínky stránek či využívání stránek provozovatele.