logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Vlastivědné vycházky Prahou

Datum: 02.02.2020

Praha-unor_2020

Pražská informační služba připravila na únor 2020 velký výběr vlastivědných vycházek po pražských památkách a zajímavých místech.

1. 2. / so PUTOVÁNÍ PRAŽSKÝM HRADEM – STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC A BAZILIKA SV. JIŘÍ. Na naší komentované prohlídce vybraných interiérů Pražského hradu poznáte tentokrát Starý královský palác, kde kromě slavného Vladislavského sálu uvidíte například i okno, odkud byli roku 1618 defenestrováni Vilém Slavata, Jaroslav Bořita z Martinic i jejich písař Fabricius. Poté se podíváme do nejstaršího dnes stojícího kostela v Praze – Baziliky sv. Jiří, kde se kromě jiného dozvíte i strašidelný příběh o nešťastné Brigitce. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 11:00 na III. nádvoří u žulového obelisku. Cena 250/200 Kč. POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně navštívit zbývající objekty. Bc. Renáta Kouřilová

1. 2. / so PANENSKÉ BŘEŽANY. Na vycházce si budeme vyprávět o této malé obci, kterou ovšem prošly velké dějiny.  Navštívíme také zrekonstruovaný horní zámek, kde je od roku 2017 umístěna zajímavá expozice Památníku národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč. Marie Hátleová

2. 2. / ne HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH. Na vycházce si prohlédneme viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podíváme se, kde si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou i kam vedla první trolejbusová linka v Praze. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 131 „U Matěje“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

2. 2. / ne KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE A JEHO OKOLÍ. Komentovaná prohlídka kostela a jeho nejbližšího okolí. Dozvíme se o původu prastaré obce Zderaz a také o jejím začlenění Karlem IV. do půdorysu koncipovaného Nového Města pražského. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 u vchodu do kostela sv. Václava. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč/na osobu. Alexandra Škrlandová

3. 2. / po VLTAVA: POMOCNÍK A CHLEBODÁRCE – PŘEDNÁŠKA. Pokračování cyklu přednášek o Vltavě další samostatnou částí. Vltava pomáhala svou energií roztáčet kola mlýnů, pil, brusů, hamrů i vodáren, dávala práci pískařům, ledařům, vorařům, byla nezbytná pro barvíře, koželuhy, jircháře. Byla dobrým sluhou, ale často také zlým pánem. Proto bylo zaměstnáno mnoho lidí na stavbách přehrad, jezů, propustí, regulace břehů a mostů. Podíváme se na obrazovou dokumentaci těchto často už neexistujících profesí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena120/80 Kč (%). Milada Racková

4. 2. / út ROMÁNSKOU PRAHOU II.  Pokračování lednové vycházky další samostatnou částí. Pod dnešní úrovní ulic jsou skrytá bývalá přízemí kamenných románských domů, svědků života obyvatel ve 12. a 13. století. Většina těchto suterénů je dnes s úspěchem komerčně využívána, ale navštěvována spíše turisty než místními obyvateli. Pojďme si některé z nich prohlédnout. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

5. 2. / st STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. Komentovaná prohlídka unikátní technické památky! Seznamte se v interiérech původních prostor s historií, provozem a dobovými technologiemi staré čistírny a podzemím pražské kanalizace. Stavbu navrhl a vyprojektoval jako součást systematicky v Praze budované nové stokové sítě, sir W. H. Lindley. V rámci prohlídky se projdeme také původní (dnes již vyčištěnou) stokou a na závěr nás čeká malé překvapení! Výklad bude doplněn obrazovým materiálem a dobovým filmem s unikátními záběry provozu čistírny, která svou činnost ukončila v roce 1967 a dnes slouží jako významná technická památka, společenské centrum a oblíbený cíl českých i zahraničních filmařů. Než vyrazíme o sto let zpět, nezapomeňte si s sebou pevnou a spolehlivou obuv! POZOR! – omezený počet účastníků na 15 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Prosíme zájemce, aby si vzali pevnou obuv! Začátek akce v 16:00 před vchodem do budovy staré čistírny (Papírenská 6, Praha 6, 160 00). Jednotná cena 240 Kč. Ing. Šárka Jiroušková

6. 2. / čt NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE PÁNĚ. Komentovaná prohlídka kostela. Slovinský architekt Josip Plečnik je v Česku znám především jako architekt Pražského hradu. Kromě toho se však na podobě města podílel i další výraznou stavbou. Jeho kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se stal neodmyslitelnou dominantou Vinohrad a součástí panoramatu Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

8. 2. / so RUDOLFINUM. V únoru 2020 uplyne 135 let od slavnostního otevření této impozantní budovy při vltavském břehu. Dnes láká Rudolfinum návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií vzniku budovy, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

8. 2. / so PRAŽSKÉ OBCHODNÍ DOMY A JEJICH SLAVNÁ HISTORIE. Centrum metropole je protkáno mnoha zajímavými stavbami obchodních domů. Kdysi představovaly nejen obchodní, ale také architektonické unikáty. Během vycházky si připomeneme, který obchodní dům byl v Praze vůbec první, jaké zboží bylo nejoblíbenější a čím kdysi obchodníci motivovali své zákazníky k nákupu. Zjistíme, kde byl Šamota, co se prodávalo v AŘE, jak původně vypadala Bílá Labuť a kde byly další nákupní centra. Vycházku zahájíme u Bílé labutě a následně se přes náměstí Republiky, ulici Na Příkopě i přes Václavské náměstí přesuneme na Národní třídu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před obchodním domem Bílá labuť (ulice Na Poříčí 23, Nové Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

8. 2. / so OŽIVLÝ STŘEDOVĚK V PODZEMÍ STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Vraťte se v čase do středověku! Románsko-gotické sklepení Staroměstské radnice se spojí s umem lidí, kteří se věnují oživování řemeslné dovednosti vrcholného středověku. Řemeslníci předvedou každodenní středověké činnosti (např. spřádání lnu) i specializovaná řemesla (např. výrobu keramiky na kopacím hrnčířském kruhu, výrobu luku či tisk na replice Gutenbergova knihařského lisu). Nepůjde jen o ukázky řemesel – na téměř dvou desítkách stanovišť si budete moci na vlastní kůži řadu z nich i vyzkoušet! Zájemci si budou moci zdarma vyrobit a jako suvenýr odnést kožený náramek, uplést tkanici nebo vyrazit repliku groše Karla IV. Zároveň každou celou hodinu proběhnou podrobné výklady o jednotlivých řemeslech. Jedná se o akční podívanou v replikách dobových oděvů s používáním replik dobových nástrojů. Akce bude unikátním zážitkem pro dospělé i rodiny s dětmi. Délka akce je individuální dle zájmu každého z návštěvníků. Program se koná v románsko-gotickém podzemí Staroměstské radnice – vstup z mozaikového vestibulu v přízemí budovy. Provozní doba: 10:00-19:00 (vstup z mozaikového vestibulu SR). Kapacita: 100 osob každou hodinu. Vstupné 150 Kč/90 Kč.

9. 2. / ne HAVELSKÉ MĚSTO. „Město u kostela sv. Havla“ nebo také „Nové město okolo sv. Havla“ jsou jména, která se používala k označení části dnešního Starého Města pražského. Toto „město ve městě“ bylo založeno před první polovinou 13. století kolem farního kostela sv. Havla. Na vycházce si budeme povídat o příčinách jeho vzniku, zakladatelích, i o památkách, které se zde nacházejí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela sv. Havla. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

9. 2. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

9. 2. / ne MAISELOVA SYNAGOGA A HISTORICKÁ MIKVE. Na vycházce navštívíme novogotickou Maiselovu synagogu, ve které se dnes nachází stálá expozice „Židé v českých zemích, 10. – 18. století“. Na závěr vycházky vstoupíme také do prostor historické židovské rituální lázně – mikve. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.Začátek akce ve 13:00 před vchodem do Maiselovy synagogy (Maiselova 10, Praha 1). Jednotná cena200 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská Ph.D.

13. 2. / čt ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Navštivte s námi jednu z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založenou ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou. Navštívíme obnovenou expozici v přízemí kláštera. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

14. 2. / pá STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Strahovskou knihovnou na Strahovském nádvoří. Jednotná cena 240 Kč. Milada Racková

15. 2. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

15. 2. / so NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM PROSTORU STARÉHO MĚSTA A JOSEFOVA. Procházka nás povede historickým centrem, které zažilo výraznou proměnu na přelomu 19. a 20. století. V Pařížské ulici a přilehlých ulicích vznikaly „středověké hrady“ i domy vskutku moderní, s racionálně řešenými fasádami, velkými okny a jemnou geometrickou dekorací průčelí. Při procházce si připomeneme historizující díla R. Klenky z Vlastimilu i modernistické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou.  POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice (Magistrát HMP). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

15. 2. / so STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

15. 2. / so Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT. Nový Svět je v podstatě křivolaká středověká ulička, která kopíruje původní cestu vedoucí podél potoka Brusnice k osadě Střešovice. Pohromou pro její obyvatele, byl požár v období husitských válek a potom znovu v r. 1541. Stávající domy proto nejsou starší než z doby Rudolfa II. a mnohdy se zdá, že od jejich výstavby se zde moc ani nezměnilo.  Místní obyvatele, kterými byli zpočátku chudina a lidé, kteří byli služebně vázaní k Hradu, později vystřídali umělci. Nějaký čas zde přebýval i dánský hvězdář Tycho Brahe nebo bratr stavitele Santiniho, kameník František Jakub. Během vycházky si připomeneme také příběhy, příhody i pověsti, které se k tomuto výjimečnému místu váží. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

16. 2. / ne MAISELOVA SYNAGOGA A HISTORICKÁ MIKVE. Opakování vycházky ze dne 9. 2. 2020. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do Maiselovy synagogy (Maiselova 10, Praha 1). Jednotná cena 200 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská Ph.D.

16. 2. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 a ve 14:00 prohlídka pro děti. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 a ve 13:00ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

16. 2. / ne Z PERŠTÝNA NA BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ. Na vycházce si budeme povídat o tom, kde byl Odborový dům a jaké funkce plnil, kdo byl JUDr. Podlipný a proč bychom si ho měli pamatovat nebo kde bývaly Benátky a kde Jeruzalém. Ukážeme si, kudy vedly středověké hradby, co to byl Konvikt, proč je Bartoloměj svatý, kde byla první vegetariánská jídelna v Praze nebo kdo byli panímáma od Halánků a pan Fingerhut. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem v ulici Na Perštýně 6. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

17. 2. / po CIZINCI V PRAZE II. ČÁST – PŘEDNÁŠKA. Pokračování lednové přednášky další samostatnou částí. Praha po staletí vzbuzovala zájem vědců, učenců a proslulých osobností z mnoha zemí. Svým pobytem a činností obohacovali naše město a šířili jeho pověst do světa. Prezentace přiblíží tyto slavné návštěvníky Prahy a ukáže místa jejich působení. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

18. 2. / út PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ. Během vycházky půjdeme tentokrát objevovat zákoutí z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále na Těšnov. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 15:30 v Hybernské ulici č. 7 před Lidovým domem. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

19. 2. / st ROMÁNSKOU PRAHOU II.  Opakování vycházky ze dne 4. 2. 2020. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

20. 2. / čt PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA(nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před hlavním vchodem do budovy Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

22. 2. / so HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II. Tentokrát se podíváme, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme si vily od předních architektů – Oldřicha Starého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se u usedlostí Perníkářka a Beránka. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 131 „Dyrinka“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

22. 2. / so POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Jednotná cena 200 Kč. Marcela Smrčinová

22. 2. / so STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. Komentovaná prohlídka unikátní technické památky! Seznamte se v interiérech původních prostor s historií, provozem a dobovými technologiemi staré čistírny a podzemím pražské kanalizace. Stavbu navrhl a vyprojektoval jako součást systematicky v Praze budované nové stokové sítě, sir W. H. Lindley. V rámci prohlídky se projdeme také původní (dnes již vyčištěnou) stokou a na závěr nás čeká malé překvapení! Výklad bude doplněn obrazovým materiálem a dobovým filmem s unikátními záběry provozu čistírny, která svou činnost ukončila v roce 1967 a dnes slouží jako významná technická památka, společenské centrum a oblíbený cíl českých i zahraničních filmařů. Než vyrazíme o sto let zpět, nezapomeňte si s sebou pevnou a spolehlivou obuv! POZOR! – omezený počet účastníků na 15 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Prosíme zájemce, aby si vzali pevnou obuv! Začátek akce ve 14:30 před vchodem do budovy staré čistírny (Papírenská 6, Praha 6, 160 00). Jednotná cena 240 Kč. Ing. Šárka Jiroušková
23. 2. / ne NEBYL TO JEN LISTOPAD (9-12 let). Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

23. 2. / ne NEBYL TO JEN LISTOPAD (13-19 let). Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

23. 2. / ne BETLÉMSKÁ KAPLE. Pojďte s námi na prohlídku budovy, ve které byly položeny základy českého reformního hnutí. Dozvíte se, kdo kapli na konci 14. století založil a proč právě zde. Povídat si budeme o spletité historii této obnovené památky a zároveň si prohlédneme její dnešní interiéry. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vstupem do objektu na Betlémském náměstí. Cena 120/80 Kč (%)+ na místě bude vybíráno vstupné do objektu 60/30 Kč. Marie Hátleová

23. 2. / ne DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM II. Na vycházce poznáme nejen významná domovní znamení na Starém Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila nejstarší pražská kavárna nebo kam se chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům E. E. Kische a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž bohatou historii nenecháme bez povšimnutí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

24. 2. / po PORTRÉT V ČECHÁCH POHLEDEM DVOU STOLETÍ. Výstava v Císařské konírně, kterou připravila Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Spolek výtvarných umělců Mánes, mapuje fenomén portrétu od Josefa Mánesa po Kamila Lhotáka. Od romantismu po Skupinu 42. Podíváme se na vývoj podobizny od 19. do 20. století a její specifika (reprezentace a dobová klišé versus individualita a psychologie).  POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Císařské konírny z II. nádvoří. Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová

26. 2. / st VELKÁ PRAHA A JEJÍ VELKÉ OSOBNOSTI – PŘEDNÁŠKA. Přesně před sto lety, v roce 1920, došlo k zásadnímu zvětšení Prahy, z níž se stala metropole nového československého státu. Jak se vlastně Praha vyvíjela v průběhu staletí a které osobnosti ovlivnily její podobu po roce 1920? POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

27. 2. / čt KOSTEL SV. PROKOPA. Na vycházce si prohlédneme jednu z dominant pražského Žižkova, římskokatolický kostel sv. Prokopa, který vznikl v místech původní kaple sv. Jana Nepomuckého při zdejší viniční usedlosti. Jeho základní kámen byl položen roku 1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I., aby zde mohl být o pět let později vysvěcen novogotický svatostánek. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí (nejbližší zastávka tram. č. 5, 9, 15, 26 „Lipanská“). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

29. 2. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

29. 2. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ TŘETÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

29. 2. / so NOVORENESANCE NA JANÁČKOVĚ NÁBŘEŽÍ – DŮSTOJNÝ PROTĚJŠEK NÁRODNÍHO DIVADLA. Výrazné novorenesanční i secesní činžovní domy na smíchovském nábřeží jsou dílem řady významných českých architektů – Josefa Schulze, spjatého s dostavbou Národního divadla, Jana Zeyera, aj. a na jejich výzdobě se podílel i J. V. Myslbek. Žili zde J. Zítek, J. Mařák i bratři Medkové. Při vycházce se projdeme po nábřeží a nahlédneme za zajímavými stavbami i do přilehlých ulic. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici tram. č. 9, 22 „Újezd“ ve směru od Národního divadla. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

29. 2. / so STARÉ STRAŠNICE II. Pokračování listopadové vycházky další samostatnou částí. Původně nevelké zemědělské Strašnice zaznamenaly na počátku 20. století velký stavební rozvoj. Stalo se tak díky zlepšující se dopravní dostupnosti s Prahou a vzrůstajícímu zájmu středních vrstev o bydlení v této lokalitě. Nárůst počtu obyvatel byl značný a tím vyvstala i nutnost výstavby Nové školy, dnes známá pod názvem Stará. Rozvíjel se zde i život kulturní, sportovní a společenský, jehož dokladem jsou dosud dochované stavby. Po rozpadu Rakouska – Uherska, kdy platil absolutní zákaz pohřbívání žehem, bylo ve Strašnicích vybudováno nové krematorium, které je už více jak 80 let důstojným místem posledního rozloučení. Na vycházce si také ukážeme nově zrekonstruovaný původně Evangelický německý hřbitov nebo strašnický zámeček „Miramare“. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č 7, 26 „Strašnická“ ve směru jízdy na Vinohrady a na Nové Strašnice. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
29. 2. / so ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO V. Při objevování nevšedních míst Karlova Nového Města pražského si tentokrát připomeneme, proč máme v Praze Lazarskou ulici, jaká překvapení skrývají ulice v blízkosti Karlova náměstí a jak vlastně kdysi vypadal Dobytčí trh. Mimo jiné si uvědomíme, které osobnosti jsou s těmito místy spojeny. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem Diamant na nároží Lazarské a Spálené ulice.  Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

29. 2. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ÚNORU 2020

 

15. 2. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Renata Lišková + Mgr. Dana Taimrová

16. 2. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 a ve 14:00 slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

23. 2. / ne NEBYL TO JEN LISTOPAD (9-12 let). Každý zná události z listopadu 1989. Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a demokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 9-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

23. 2. / ne NEBYL TO JEN LISTOPAD (13-19 let). Každý zná události z listopadu 1989. Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a demokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 13-19 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

29. 2. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Kdo to byl švec? A provazník? A co takový voštinář? A hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci Druhého zastavení, které nás zavede do vskutku pohádkové radní síně. Tam, kde se rozhodovalo o Starém Městě, do míst, kde byli jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí odsouzeno k odpykání trestu ve špince. Co to byla špinka? I to se dozvíme! A to opravdu důkladně. Neváhejte a přijďte se dozvědět něco více o historii cechů a jejich znaků. Čekají nás i kvízové otázky, kouzelný pytlík plný dobrot, tajemná postava a pracovní list s částí originální deskové hry. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.

29. 2. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ TŘETÍ. Třetí zastavení dětského cyklu nás přenese do období středověku, do dob největší slávy Království českého, i dob méně slavných. Budeme si vyprávět příběh, který se v naší historii táhne jak zlatá nit, příběh 14. a 15. století. A to vše na pozadí mistrovských děl malíře z největších – Václava Brožíka. A protože každý jeho obraz schovává hříčku či vtip, pozvali jsme samotného mistra, aby nás zasvětil do těchto jinotajů. Přijďte si pro velký příběh českých dějin, pro třetí součást modelu radnice a pro třetí list deskové hry. A pro spoustu zábavy! Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

Napsat komentář