logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Tajga u Telče

Datum: 15.08.2019

Velký-pařezitý-rybník

Velký pařezitý rybník u obce Řásná poblíž Telče pod nejvyšším vrcholem Vysočiny – Javořicí – je obvykle oblíbeným místem pro letní rekreaci. V jeho okolí byla také vyhlášena přírodní rezervace. Předmětem ochrany jsou především rašeliništní rostliny, jako jsou bublinatka jižní, bazanovec kytkokvětý nebo ďáblík bahenní, ale také několik druhů hmyzu, pavouků a drobných obratlovců. Okolí rybníka obvykle připomíná svým bažinatým charakterem a porostům mokřadních olšin a rašelinných březin tajgu.

V letošním roce si ale zájemci o letní rekreaci musí nechat na koupání ve Velkém pařezitém rybníku zajít chuť. Za téměř 50 milionů korun je rekonstruována hráz a dalších technické objekty rybníka, který dlouhodobě slouží také jako záložní zdroj pitné vody pro Telč. Díky stavbě se také zlepší protipovodňová ochrana více než 200 obyvatel Řásné. Z celkové části připadá téměř 42 milionů na podporu z Evropské unie v Operačním programu Životní prostředí. Hotovo by mělo být na podzim letošního roku.

Aktuálně je přístup na hráz rybníka zakázán, je možné využít naučnou stezku kolem něj a dále vystoupat až na vrchol Javořice typický svým vysílačem.

Samotný rybník v nadmořské výšce 670-680 metrů nad mořem byl založen již na začátku poslední třetiny šestnáctého století Zachariášem z Hradce jako zdroj pitné vody pro Telč, kdy byla voda z rybníka svedena stokou z povodí Jihlavy do Telčského potoka v povodí Dyje. V současnosti slouží jako výše zmiňovaný záložní zdroj, k extenzivnímu chovu ryb a jako místo rekreace. Název rybníku daly četné pařezy na jeho dně v době založení rybníka.

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář