logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Tady stojí za to se zastavit!

Datum: 09.05.2018

Loucna

„Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“ Tato věta z filmu Vesničko má středisková mě napadá pokaždé, když směrem od Šumperku projíždím údolím, jež vytváří velmi působivé entrée Loučné nad Desnou. A protože vím, jak pan doktor Skružný dopadl, snažím se alespoň jedním okem sledovat cestu před sebou. Jenže koukejte na šedivý asfalt, když se vaše srdce a duše touží kochat vším tím půvabem, jímž zde příroda tak sympaticky marnotratně hýřila…

Dobře cílené investice

Ovšem půvaby Loučné nad Desnou nespočívají jen v přírodních krásách. Na opečovávané obci jsou na první pohled patrny dobře cílené investice, jež směřují do rekonstrukcí i nových staveb. „Také v letošním roce čeká Loučnou nad Desnou rozsáhlý stavební program,“ konstatuje starosta obce Pavel Martínek a prozrazuje, že připravované aktivity se dotknou životního prostředí, školství, dopravy i obnovy památek. „Do oblasti životního prostředí patří vybudování kanalizace v hodnotě zhruba 50 milionů korun v místní části Rejhotice. Na tuto stavbu jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Školství se týká další díl rekonstrukce naší základní školy, kde jsme z obecních financí vynaložili přibližně pět milionů korun na vznik dvou právě dokončovaných podkrovních učeben informatiky a jazyků. Pokud jde o dopravu, připravujeme výstavbu dvou parkovišť. To u mateřské školy bude postaveno v nákladu asi 1 milion korun, parkoviště u zdravotního střediska bude mít hodnotu zhruba 2,5 milionu korun. Kromě toho získá místní část Rejhotice chodníky v hodnotě kolem 2,8 milionu korun. Otazníky jsou zatím kolem lávky na Červenohorském sedle, jež by překlenula silnici 1/44 a vyřešila tak bezpečný přesun turistů i lyžařů přes tuto poměrně frekventovanou cestu. Věřím, že se nám finance, které na její stavbu potřebujeme, podaří získat. Se žádostí o pomoc jsme se poté, co se nepodařilo zajistit dotaci ze Státního fondu životního prostředí, obrátili na Olomoucký kraj.“ Ten letos Loučné nad Desnou přispěl dotací na opravu hrobky Kleinů. „Náklady na tuto renovaci, během níž bude mimo jiné vyčištěn pískovec pod oplocením hrobky, představují asi 340 tisíc korun. Hrobka také získá zpět erb rodiny Kleinů a zdobné prvky, které byly v minulosti zcizeny nebo zničeny,“ doplňuje pan starosta a poznamenává, že už dříve byla opravena cesta vedoucí k této památce. „Lemuje ji unikátní alej šedesáti lip, jejichž stáří je odhadováno přibližně na 130 let.“ Vedení obce chce kromě toho letos obnovit kříž na hřbitově v Rejhoticích, a to v nákladu necelých 50 tisíc korun. „Každý rok se snažíme opravit jeden ze zhruba deseti křížů, které jsou na území obce,“ vysvětluje Pavel Martínek, jehož slova svědčí o tom, že Loučná nad Desnou myslí nejen na přítomnost a budoucnost, ale ctí také svou minulost.

Vzkvétající obec

Rozkvétající příroda dokresluje půvaby Loučné nad Desnou mnoha pastelovými odstíny. Jenže tato obec kvete nejen na jaře… „Letošní pětimilionovou investicí, kterou jsem zmínil, vlastně pokračuje zvelebování naší školní budovy. Ta totiž výrazně změnila svou tvář díky celkovým nákladům v hodnotě zhruba 50 milionů korun, které jsme do ní i díky různým dotacím v poslední době investovali. Rekonstruovali jsme například školní jídelnu, kde se dnes vaří nejen pro žáky školy, ale také pro naše seniory, jimž obědy rozvážíme. Do objektu školy jsme také přesunuli školní družinu, kam děti dříve musely přecházet přes silnici. Vznikla nová tělocvična a z té původní byla vybudována šatna, v níž má každé dítě svou vlastní skřínku. Díky re­- gio­nálnímu operačnímu programu pak u školy vzniklo parkoviště, byl vybudován chodník. A v rámci podpory ČEZ Duhová energie se za školou zrodilo i hřiště s umělým povrchem za zhruba 1,5 milionu korun. V příštím roce by se pak škola měla rozrůst o keramickou dílnu,“ plánuje další etapu rekonstrukce starosta Pavel Martínek a dodává, že vedení obecního úřadu se do různých renovací i nových staveb snaží, pokud to jen jde, zapojovat místní firmy. Daří-li se totiž podnikatelům působícím na území obce, daří se také obci samotné!

Pohled do budoucnosti

Nejde o zamlžený pohled do křišťálové koule, ale o zcela jasný a detailně zpracovávaný nový územní plán obce. Jeho součástí je mimo jiné i silnice 1/44, která Loučnou nad Desnou prochází. „Jde nám o to, aby nebyla pouze silnicí první třídy, ale rychlostní komunikací. Tento kvalitativní posun by logicky navazoval na již dříve zvažovanou realizaci tunelu pod Červenohorským sedlem, což je projekt, který by výrazně pomohl ke zpřístupnění Jeseníků,“ zdůrazňuje Pavel Martínek s tím, že v danou chvíli je realizace stavby tunelu otázkou zajištění financí ze strany státu. Loučná nad Desnou však stále větší pozornost turistů přitahuje již nyní. „A to do té míry, že nám občas chybí odpovídající parkovací plochy,“ vrací se pan starosta k počáteční informaci o vzniku dvou nových parkovišť, díky nimž letos v obci vznikne 30 nových parkovacích míst. „Máme také zpracován projekt parkoviště u sportovního areálu Kocián, kde by v nákladu 5 milionů korun mělo vzniknout 35 parkovacích míst. V danou chvíli se snažíme zajistit financování tohoto projektu,“ otevírá jeden z dalších plánů na zvelebení obce pan starosta. Jisté je jedno. Už teď stojí za to se v Loučné nad Desnou zastavit a bezpečně se kochat vším, co nabízí!

Lenka Gulašiová

Napsat komentář