logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Švařec: Monumentální stavba pod hrází Víru

Datum: 07.08.2020

Svarec

Monumentální výhled se otevře těm, kteří putují z Bystřice nad Pernštejnem nebo z Víru do Štěpánova nad Svratkou a schází dolů do údolí k řece směrem od obce Pivonice. Na protější straně údolí se tyčí mohutná a rozlehlá stavba Úpravny vody Švařec. Tu provozuje společnost Brněnské vodovody a kanalizace a vlastní sdružení měst a obcí s názvem Vírský oblastní vodovod, které bylo založeno v roce 1993.

Kvůli obavám z nedostatku pitné vody pro Brno a přilehlou aglomeraci na konci éry socialistického plánování se začal v roce 1988 budovat Vírský oblastní vodovod, jehož je úpravna součástí. První etapa umožňující přivedení vody ze Švařce do Brna byla dokončena v roce 2000 a uvedena do provozu v roce 2002. Třetí etapa propojující již vybudované části infrastruktury byla dokončena v roce 2010.

Realitou je to, že úpravna vody ve Švařci nikdy nedosáhla plánované výroby a projektované kapacity. Maximální výkon měl být až 2 300 litrů za sekundu. Taková úroveň produkce se nicméně po poklesu spotřeby v polistopadové éře ukázala jako značně naddimenzovaná. Již během stavby byl výkon redukován na polovinu. Vystrojena byla jen polovina z dvaceti filtrů a část těch nepotřebných byla využita pro doplnění technologie úpravy vybudováním druhého filtračního stupně (filtry s granulovaným aktivním uhlím). V roce 2018 dosahovala výroba pitné vody z nádrže Vír v průměru 121 litrů, pro rok 2019 se počítá s navýšením na 180 litrů za sekundu.

Kolem úpravny vody vede naučná stezka Štěpánovský čtyřlístek. Na ní je možné narazit na řadu nádherných míst. Přímo nad úpravnou byla vyhlášena národní přírodní památka Švařec jako cenný komplex podhorských luk a pastvin se vzácnými druhy rostlin Stezka vede také kolem obory Borovec a míst, která jsou historicky spojena s rudným hornictvím v okolí Štěpánova nad Svratkou. Z vrcholových partií masivu Sokolí hory se otevírá krásný výhled na údolí Svratky. K ní také naučná stezka následně klesá a dojdeme kolem ní do Štěpánova.

FOTO: Marek Síbrt

Napsat komentář