logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Prosluněný podzim v hanáckých Benátkách

Datum: 28.10.2019

Litovel-4

Litovel na Olomoucku je kromě svého půvabného okolí především v podobě Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví skvělým typem na podzimní výlet i sama o sobě. Spisovaná čeština přiřazuje název Litovel k ženskému rodu, východomoravská a slezská nářečí ji definují v rodě mužském – aby těch zajímavostí, které popisujeme dále, nebylo málo. Litovlí protéká, nebo ji obtéká šest ramen řeky Moravy, případně vybudovaných náhonů. Jedno z nich – Nečíz teče pod náměstím Přemysla Otakara, a co víc, jeho koryto vede přímo pod radniční věží v bezprostřední blízkosti hlavní budovy.

Vyjdeme-li z náměstí proti proudu vody, setkáme se s úžasnou atmosférou úzké Šerhovní uličky a navazující Mlýnské ulice. Proud protéká sevřen stěnami budov s přístupovým můstkem a mostem přes Nečíz. Po pár set metrech na hranici historického centra Litovle dojdeme až k jezu a vodní elektrárně vybudované v náhonu. Odsud obtéká historické centrum Dušní Morava. Tuto duchovnost dokládá i sousední kostel svatého Marku původně ze 14. století s oltářem s barokními sochami. Vedle něj je pozdně gotická kaple svatého Jiří z konce 15. století. Protože byla určena pro české obyvatelstvo, bývá nazývána také Česká kaple. V letech 2009-2011 prošla budova rekonstrukcí, která odhalila malbu z konce 15. století znázorňující svatého Jiří na konci, jak probodává draka. Kolorit náměstí Svobody dokresluje Dům soukenického cechu pocházející z 16. století, kde v minulosti fungoval také špitál. V současnosti je zde litovelská knihovna.

 

Zajímavostí hlavního náměstí Přemysla Otakara je kamenné schodiště k hladině Nečízu, které bylo odkryto při rekonstrukci náměstí v roce 2014. K zaklenutí toku pod náměstí došlo v polovině devatenáctého století. Ostatně Nečíz teče pod historickým centrem až k Smetanovým sadům, kde se vrací mezi Uničovským a Olomouckým rybníkem na povrch. Drobný tok zde využívají například rybáři.
Nečíz pak sto metrů od sadů míří do Papírenské vody – dalšího z ramen Moravy. Samotné Smetanovy sady jsou malebnou odpočinkovou zónou s řadou míst k posezení, ale také atrakcí pro děti. V lokalitě je řada soch, památníků a monumentů (památník tornáda, socha T. G. Masaryka u gymnázia jako dominanty sadů, busta Jana Opletala u stejné budovy nebo socha Gustava Fryštenského u vedlejší sokolovny).

V Litovli se také nachází třetí nejstarší kamenný most u nás. Šedesátimetrový kamenný most s šesti klenbami z 16. století je pojmenován po svatém Janu Nepomuckém, jehož socha z 18. století na něm ostatně také stojí. Nachází se zhruba 350 metrů severně od hlavního náměstí.
Kromě Dušní Moravy, Papírenské vody a Nečízu na závěr jen doplňme další vodní toky, k nimž je možné vyrazit na výlet či jen krátkou procházku – Muzejní voda, Malá voda (Mlýnský náhon a Mlýnský potok). Ty se vracejí zpět do hlavního toku Moravy až za hranicemi města.

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář