logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Premonstrátský klášter v Želivě je fascinující stavba s neopakovatelnou atmosférou

Datum: 28.01.2019

Želiv-3a-1

Premonstrátský klášter v Želivě je fascinující stavba s neopakovatelnou atmosférou a stojí za návštěvu v každém ročním období. A je dobře, že komplex budov obklopený ze všech stran vodou znovu po čtyřiceti letech komunistické devastace ožil. Návštěvník může zajít do klášterní restaurace, ubytovat se v budově původního barokního opatství, zúčastnit se pravidelných prohlídek nebo zajít na exkurzi do místního pivovaru, jehož produkty je možné si v klášterním obchůdku koupit.

V klášteře žijí opět v komunitě premonstráti, ačkoliv v padesátých letech zde komunisté zřídili internační tábor pro kněží a řeholníky, kterých zde žilo více než 400. Po roce 1954 zde navíc vznikla pobočka psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě a objekty chátraly. V roce 1990 byl klášter obnoven a je postupně komplexně rekonstruován. Duchovním centrem je Kostel Narození Panny Marie. Původně románská stavba z třináctého století byla opakovaně přestavována, její současná podoba je barokní a byla na počátku 18. století přestavěna Santinim.

Přímo pod klášterem se můžete projít podél řeky Želivky, která ho obtéká z jedné strany a při vyšším stavu vody proudí poměrně bystře. Z druhé strany klášterní komplex obkružuje řeka Trnava, na níž bylo jen o několik set metrů výše vybudována vodní nádrž Trnávka. Ta slouží v současnosti především rekreaci a byl pod ní vybudován slalomový kanál.

I na samotné řece Želivce bylo pár set metrů nad obcí vybudováno v druhé polovině dvacátých let minulého století vodní dílo Vřesník (více informací zde) a o pár kilometrů výše na soutoku Hejlovky a Jankovského o pár let dříve nádrž Sedlice (více informací zde).

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář