logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Otevřela se výstava Za kutnohorskými výtečníky II.

Datum: 14.09.2021

Muzeum_stribra-Kutna_Hora

V Tylově domě, jednom z objektů Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, zbyla 9. září zahájena výstava Za kutnohorskými výtečníky II., která přibližuje dvě významné kutnohorské osobnosti – Karla Havlíčka Borovského a Jana Erazima Vocela. Byla připravena u příležitosti významných výročí těchto osobností a prezentuje mimo jiné jejich vztah k městu. Letos 31. října uplyne 200 let od narození Havlíčka Borovského, 16. září uplyne 150 let od úmrtí Vocela. Výstava v Tylově domě zůstane otevřená do 30. října 2021 od úterý do soboty vždy od 10 do 16 hodin. Pro žáky základních škol je k ní připraven také doprovodný edukační program, některé školy se na něj již registrovaly. 

Výstava v kutnohorském Tylově domě se zaměřuje především na působení obou světově známých osobností ve městě. Téměř všechny exponáty včetně dobových tisků pocházejí ze sbírek místního Českého muzea stříbra. Expozice navazuje na stejnojmennou výstavu, uspořádanou v roce 2014, věnovanou Josefu Braunovi a MUDr. Františku Stáněmu. 

Karel Havlíček Borovský (1821-1856) s rodinou v Kutné Hoře pobýval 1,5 roku. Po ukončení vydávání Národních novin ve městě našel tiskaře a prodejce svého nového politicky zaměřeného časopisu SLOVAN. Za články psané a vydávané v Kutné Hoře také stanul před 170 lety před soudem. Do jednoho z článků („Proč jsem občanem?“), za který byl obžalován, lze na výstavě nahlédnout. K dalším zajímavým exponátům patří také jeho osobní korespondence, návrhy pro jeho pomník nebo výběr dochovaných slavnostních stuh z věnců položených při odhalení tohoto pomníku na Havlíčkově náměstí v srpnu 1883. Netradičním exponátem souvisejícím s Karlem Havlíčkem je bohatě vyřezávaná dřevěná klec, u které pracovníci muzea před několika lety objevili starý štítek s nápisem „Klec z pozůstalosti K. Havlíčka B.“. V dochovaných soupisech majetku z jeho pozůstalosti klec sice zmíněna není, ale obecně je známo, že doma choval kanárky. Návštěvníci si také mohou prohlédnout sádrovou bustu Karla Havlíčka od Ladislava Šalouna, která vznikla v roce 1931 a pro výstavu ji zapůjčila Galerie Středočeského kraje. Od narození Karla Havlíčka Borovského letos na konci října uplyne 200 let. 

Jan Erazim Vocel (1802-1871) je poněkud opomíjený kutnohorský rodák, zakladatel českých dějin umění a české archeologie. Jeho jméno si dal do názvu Archeologický sbor Vocel, jehož pokračovatelem je právě České muzeum stříbra. Vocel se věnoval několika disciplínám. Jeho výtvarné nadání mohou návštěvníci posoudit dle několika vystavených skic a akvarelů, kterých je ve sbírkách muzea téměř 200. Vynikal také díky svému literárnímu nadání a především nadšení, znalostem a zkušenostem z oboru historie a archeologie, pro které byl váženým a uznávaným odborníkem v Čechách i v Evropě. Výstava se této osobnosti s celosvětovým renomé letos věnuje při příležitosti 150. let uplynulých od Vocelova úmrtí.

V Kutné Hoře zároveň probíhá několik dalších výstav. „Z dalších zajímavých výstav můžeme ve městě dále doporučit třeba výstavu Václav II., připravenou k 750. výročí králova narození, anebo výstavu barokních obrazů, zrestaurovaných v letech 2018-2020, pojmenovanou Zachráněné poklady barokního malířství. Obě jsou k vidění v Hrádku. V Kamenném domě probíhá výstava Černé řemeslo – kováři a zámečníci na Kutnohorsku a v kostele sv. Jana Nepomuckého jsou vystavena díla kutnohorských výtvarníků,“ dodává Jakub Kulhánek, vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu. 

Napsat komentář