logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Mohelenská hadcová step: Tak krásná, až se vám zatají dech

Datum: 01.07.2020

Mohelenska-hadcova-step-11

Mohelno je malá obec na Vysočině vzdušnou čarou jen několik kilometrů od Jaderné elektrárny Dukovany. Ale právě těch několik málo kilometrů, které obec od elektrárny dělí, jsou plné historie, úchvatné přírody a krajinných scenérií, které u nás jinde nenajdete, lidského technického umu i péče o krajinu.
Při příchodu do lokality Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step vás jako první zaujmou boží muka svaté Antoníčka. Při pozornějším pohledu si nicméně všimnete, že jsou postavena na výrazném valu. Jde o mohylové pohřebiště z halštatské doby. Ostatně po způsobu tehdejšího pohřbívání dostala obec jméno.

Centrální část národní přírodní rezervace se rozkládá na prudkém svahu směrem ke kaňonu řeky Jihlavy. Ta zde vytváří hluboký a ostrý meandr pojmenovaný Čertův ocas. Na skále je vybudovaná vyhlídková plošina, z níž se otevírá úchvatný výhled na hadcovou step s unikátní vegetací zakrslých dřevin, říční meandr, ale také vodní dílo Mohelno. To slouží jako spodní vyrovnávací nádrž výše vybudované Dalešické přehrady a je z něj odebírána voda pro chlazení dukovanský reaktorů. Samotná elektrárna s mohutnými chladicími věžemi tvoří výraznou a nepřehlédnutelnou dominantu krajiny za řekou.
V lokalitě národní přírodní památky je třeba se držet vyznačených tras, nevstupovat do míst mimo ně a mít pejsky přivázané na vodítku. Ostatně jedním z výrazných symbolů místa jsou také jeho syslí obyvatelé, jak upozorňují značky u silnice vedoucí z Mohelna na hráz výše zmiňované nádrže.

Tvář lokality byla historicky určována také pastvou dobytka, která bránila zarůstání místa dřevinami ve větší míře, než je žádoucí. Po letech komunistického zanedbávání se stromy rozšířily na více než 80 % chráněné plochy. V posledních letech se ochranáři, dobrovolníci a studenti pokouší vrátit krajině její původní tvář. Proto zde uvidíte stádo pasoucích se ovcí, které se přemísťují po jednotlivých partiích památky.

Z centrální části stepi je možné pokračovat v průzkumu lokality několika směry. Po sestupu do kaňonu řeky vede červená turistická značka na hráz vodní nádrže Mohelno, na druhou stranu pak k historicky významnému Mohelskému mlýnu.

Kdo nechce sejít dolů k řece – především po dešti je třeba být při chůzi po úzké cestě mezi skálami a typickou vegetací opatrný – může pokračovat po vyšších partiích lokality po modré turistické značce unikátní stepní loukou v řadou vzácných rostlin i živočichů. Ta vede k přírodní rezervaci s názvem U Jezera pojmenované po aktuálně vypuštěné vodní ploše. Lesní cesta pak výletníky dovede až ke skalní vyhlídce na hluboká kaňon Jihlavy, dominantní stavbu elektrárny a vodní plochu přehrady.
Mohelenská hadcová step jednoznačně patří k nejpozoruhodnějším a nejcennějším přírodním rezervacím u nás, která jednoznačně stojí za návštěvu, protože podobně působivých míst v naší zemi mnoho nenajdete.

Více jsme o ní psali například zde.

Napsat komentář