logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Křižanovická přehrada pod keltským hradištěm

Datum: 19.11.2018

Nasavrky-Slatiňany-21

V působivé krajině Železných hor byla na toku Chrudimky na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století vybudována soustava vodních nádrží Křižanovice I a Křižanovice II (Práčov). Tajuplné místo s historií keltského osídlení stojí určitě za návštěvu.

Výše ležící vodní dílo má plochu téměř 32 hektarů a zásobní kapacitu přesahující dva miliony kubíků. Slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody pro obyvatele Chrudimska a Pardubicka v Úpravně vody Monako u Slatiňan. V přehradní hrázi je také umístěna malá vodní elektrárna. Úkolem nádrže je také akumulace vody pro energetické využití ve špičkové vodní elektrárně Práčov I (na levém břehu vodního díla nad obcí Práčov) a průtočné vodní elektrárně Práčov II (v tělese nádrže).
Níže po toku Chrudimky v části obce Svídnice s názvem Práčov leží vyrovnávací vodní nádrž Křižanovice II (Práčov). Má plochu stálého nadržení dva hektary a vyrovnávacího prostoru přes šest hektarů. Slouží pro vyrovnání špičky odtoků z horní nádrže a také jako rezervní odběrné místo pro skupinový vodovod Chrudim – Pardubice. V Práčově je kromě kostela svatého Jakuba většího dominantním prvkem právě vodárenská věž s výškou 58 metrů a mocností stěn 50 centimetrů, která byla uvedena do provozu již v roce 1953 a slouží jako vyrovnávací věž pro vodní elektrárnu.
Zmiňovaná vodní díla jsou kromě řeky spojena elektrárenským přivaděčem s délkou 3,1 kilometru a profilem potrubí 2,4 metru. Na něm je také vybudovaný odběrný objekt pro vodárenské účely. Potrubí směřuje na úpravnu vody Monako u Slatiňan.

Napsat komentář