logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Křest populárně-naučné publikace Klenoty středočeského pravěku

Datum: 07.04.2019

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p. o., Vás srdečně zve na křest populárně-naučné publikace Klenoty středočeského pravěku. Ta poutavě vypráví 13 příběhů ze 13 různých míst středních Čech, jejichž dávnou minulost archeologové odhalili. Knihu i související originální nálezy Vám představíme 9. dubna 2019 ve 13:00 na tiskové konferenci ve Středočeské centrále cestovního ruchu za předpokládané účasti radního pro oblast kultury a památkové péče, Mgr. Karla Horčičky, MPA, a radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu, Martina Draxlera. Veřejnosti bude kniha představena na slavnostním křtu od 16:30 rovněž v prostorách Středočeské centrály cestovního ruchu.

Publikace Klenoty středočeského pravěku je založena na výsledcích terénních výzkumů, které se snaží ukázat veřejnosti v novém světle kontextu současnosti. Pootevírá bránu času do hluboké minulosti středních Čech, která ke čtenářům promlouvá prostřednictvím archeologických nálezů, cenného kulturního dědictví. Ve 13 chronologicky řazených kapitolách je představeno široké spektrum problémů a jevů, které můžeme prostřednictvím vědeckého bádání zkoumat. Jak lidé v mladší době kamenné hospodařili s vodou? Kdy se zrodil dálkový obchod a jakou roli v něm střední Čechy v některých dobách hrály? Provázelo násilí člověka již od pravěku? Jakým způsobem se proměňoval vztah k mrtvým? Kdy se u nás začaly používat peníze? Toužily místní ženy vždy po kráse, a jak si k ní pomáhaly? Jakými metodami to zjišťujeme? A jak se to projevilo na místech, kde nyní žijeme my a kterými denně procházíme?

To vše publikace díky nálezům těchto „pravěkých klenotů“ prozrazuje. A také mnohem více. „Naše vlastní existence, každého jedince, je na jednu stranu velmi pomíjivá, ale zároveň po sobě zanechá nesmazatelné stopy, které mohou ovlivnit i generace od nás tolik vzdálené. Na to bychom v dnešní zrychlené konzumní době neměli zapomínat,“ říká Veronika Puhačová, autorka koncepce a členka autorského týmu.

Texty ve formě čtivého vyprávění kombinují odborné archeologické poznatky s jejich srozumitelnou interpretací, do níž probleskují střípky života našich pravěkých předchůdců. Kapitoly vznikaly ve spolupráci s archeology Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, kteří konkrétní výzkumy vedli. Publikace je provázena množstvím terénních i umělecky laděných fotografií z dílny studia Abalon s.r.o. a Jany Lohnické a bohatě proložena archeologickými rekonstrukcemi ilustrátorů Anežky Šimečkové a Michala Puhače. Klenoty středočeského pravěku jsou tak finálním výstupem archeologické práce, který ocení široké publikum zájemců o historii.

Publikace vznikla díky finanční podpoře Středočeského kraje.

Vydal ji Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p. o. a bude v tištěné verzi k zakoupení po domluvě na adrese Nad Olšinami 448/3, Praha 10, prostřednictvím webových stránek www.cestyarcheologie.cz a www.uappsc.cz , v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor a ve vybraných kulturních organizacích Středočeského kraje.

Křest populárně-naučné publikace Klenoty středočeského pravěku proběhne 9. dubna 2019 v 16:30 ve Středočeské centrále cestovního ruchu v Husově ulici a bude doplněn vystavením vybraných archeologických nálezů, o nichž kniha pojednává, a také některých fotografií a ilustrací. O hudební doprovod se postará kapela Iby and Pops.

Napsat komentář