logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Kouzelná dolina Narewu na východě Polska

Datum: 29.10.2018

Narew-5

Narew je jednou z nejvýznamnějších polských řek, která pramení v Brestské oblasti v Bělorusku a vlévá se po necelých pěti stech kilometrech toku do Wisly. Poblíž východopolského Bialystoku řeka teče podmáčenou rovinou v několika rovnocenných korytech a byl zde díky unikátnímu biotopu v roce 1996 vyhlášen Narwianski národní park.

Rozloha parku je necelých 7000 hektarů a je sídlištěm řady ohrožených druhů ptáků, ale také savců. Severojižně je park ohraničen městy Rzedziany a Suraż. Jeho sídlo se nachází v obci Kurowo v paláci z 19. století a symbolem je pták moták pochop, který se zda četně vyskytuje.


Narew v parku vytváří několik koryt hlavního proudu, zároveň vytváří systém bahnitých ploch, niv i území s pevným podložím, na němž probíhá zemědělská činnost – především extenzivní chov skotu.
V některých místech parku je možné si půjčit místní typické lodě, stejně tak je možné se v některých místech koupat a využít systém zpevněných stezek s vyhlídkovými věžemi. Dobrým výchozím místem pro krátkou návštěvu parku je lokalita mezi obcemi Kruszewo, Sliwno a Waniewo zhruba patnáct kilometrů jihozápadně od Bialystoku. V Kruszewu si můžete prohlédnout zbytky původního mostu, mezi Sliwnem a Waniewem je vybudován systém pontonů, chodníčků a vyhlídkové věže, které vám umožní unikátní výhled na 2-4 kilometry širokou dolinu, kde se kromě koryt s bystře proudící vodou vyskytují také slepá ramena, v nichž se voda zdržuje delší dobu.

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář