logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Ke Křemelné za svatým Vintířem

Datum: 12.08.2022

Kremelna

Když vyrazíme od bývalého Šerlova dvora kousek od Prášil na Šumavě po proudu Křemelné po žluté turistické značce, narazíme na řadu malebných míst poblíž řeky a na tajemně plynoucí tok bývalých Frauenthalem.

Půjdeme také kolem zajímavého místa, kde byl v minulosti most do této dynamicky se rozvíjející sklářské lokality. V době nejvyššího rozmachu místních brusíren či leštíren zrcadel zde žilo 400 obyvatel. Právě blízkost řeky byla jedním z důvodů rozvoje lokality. Pět vodních kol poháněly stroje pro sklářský průmysl. Rozvoj začal v roce 1863 díky hartmanickému podnikateli Isaku Simonu Blochovi, v roce 1932 se zdejší výroba ukázala jako nekonkurenceschopná a byla zastavena. Po druhé světové válce čekalo lokalitu jako řadu dalších v hraničních částech Československa vyhnání německého obyvatelstva. Po vzniku vojenského újezdu Dobrá Voda byly chátrající objekty na vojenském cvičišti zničeny, vodní kanály zasypány. Tato historická jizva se zaceluje velmi obtížně.

Žlutou turistickou značku budeme následovat ještě pár set metrů po toku Křemelné, opustíme ji kousek před vojenským bunkrem na okraji lesa a budeme pokračovat výraznou Žákovou cestou. Nejsme v první zóně národního parku, takže jsou zřetelné lesní práce. Vystoupáme lesem na kopec a k řece se vrátíme v blízkosti Stodůleckého lesa. Tato první zóna národního parku se nachází na opačném břehu Křemelné. Její tok je tady úchvatný, mohutné balvany vytváří nádherná zákoutí – místy klidná, místy divoká.

Vzdálíme se od řeky a další necelé dva kilometry půjdeme rozlehlými loukami, z nichž je nádherný výhled na protilehlý masiv Šumavy. Zajímavostí lokality bývalých Stodůlek a překvapením pro neznalé historie, že toto místo je výstražnými tabulemi po stranách cest označováno za stále nebezpečné z hlediska možného výbuchu munice v prostoru bývalého vojenského prostoru. Přijdeme k modré turistické značce a cyklostezka, silnička nás dovede k rozcestí U bývalého Malého Babylonu.

Pokračovat můžeme až na rozcestí pod vrcholem Březníku. Na něj vede Vintířova stezka pojmenovaná po svatém Vintíři. Ta na 160 kilometrech propojuje významná místa spjatá s tímto středověkým poustevníkem. Tento benediktský mnich se v poustevně pod Březníkem usadil a také zde zemřel. I proto narazíme na vrcholu na jeho skálu, kapli i výrazný kříž. Původní dřevěná kaple byla v 19. století nahrazena zděnou, následně byla armádou v 50. letech odstřelena, a ta nová pochází z roku 1992.

Ostatně z Vintířovy stezky po vrstevnici okolo Březníku k Chatě Rovina je krásný výhled na podhůří Šumavy k Hartmanicím, Kašperským Horám nebo Sušici. Od chaty nás pak žlutá Vintířova stezka dovede převážně smrkovým lesem zpět ke Křemelné a Šerlovu dvoru. Celá trasa výletu je zde.

Napsat komentář