logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

K chladnému Mavrovskému jezeru obklíčenému horskými velikány

Datum: 16.04.2019

Mavrovo-6

V severozápadní části Makedonie obklopeno mohutnými pohořími Šar planina (na severu) a Vlainica (na jihu) bylo v nadmořské výšce 1200 metrů vybudováno v polovině minulého století Mavrovské jezero. To zaplavilo 1370 hektarů říčního údolí, má délku 10 kilometrů, šířku až pět kilometrů a dokáže zadržen 357 milionů kubíků vody.

Jezero má několik menších přítoků, dominantní je řeka Radika. Ačkoliv jezero zaplavilo několik vesnic a symbolem je částečně zatopený kostel svatého Mikuláše, vzniklo kolem něj také několik rekreačních center využívaných především jako centra zimních sportů (především nad obcí Mavrovo), ale v létě také jako výchozí místa pro horskou turistiku. Voda v jezeře je v i létě chladná a slouží především rybářům. V zimě jezero zamrzá.

Jezero leží v Mavrovském národním parku, který sahá až k hranicím s Albánií. Když pojedete kolem něj do hor, silnice končí v působivé tradiční makedonské obci Galičnik, odkud se otevírají nádherné výhledy na okolní pohoří.

Mavrovský přírodní park je velice pestrý z hlediska života rostlin a živočichů. Z velkých savců zde žijí medvědi, rysi a vlci. Na jeho území je také zdokumentováno více než 30 jeskyní. Najdeme zde řadu zajímavých geomorfologických útvarů, jako jsou krasová pole, soutěsky, vodopády nebo úvaly. 52 vrcholů je vyšších než 2000 metrů.

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář