logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

K Bystřičce v srdci Valašska

Datum: 30.08.2018

Bystřička-4

Vodní nádrž Bystřička na hranici Chráněné krajinné oblasti Beskydy mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm byla vybudována v příkrém horském údolí na říčce Bystřici, do níž se krátce před přehradou vlévá Malá Bystřička, již v roce 1912. Jde tedy o jednu z nejstarších vodních nádrží u nás a vůbec nejstarší v povodí Moravy nad soutokem s Dyjí.

Vzhledem k současné debatě je zajímavostí, že se primárně počítalo s tím, že bude jedním ze zdrojů vody pro plánovaný Dunajsko – Oderský průplav, který nakonec vybudován nebyl. Dalším úkolem vodního díla je ochrana před povodněmi, a v současnosti je to ale především rekreace.
Ve své době představovala vrcholné dílo vodního stavitelství. Výkopové a stavební práce byly prováděny většinou ručně bez použití větší mechanizace. Hráz byla budována dva roky, je gravitační a její základ je z prostého betonu, zděná je z kamene z místního lomu na cementovou maltu.

Vzhledem k jedinečnosti a komplexnosti architektonické koncepce je vodní dílo kulturní památkou. Nádrž má zásobní prostor 850 tisíc kubíků, ovladatelný retenční prostor 2,235 milionu kubíků a neovladatelný retenční prostor 700 tisíc kubíků vody. Délka hráze je 170 metrů a její výška nad dnem je 27,4 metru.
Hlavní využití nádrže a jejího okolí je v současnosti především rekreační, nicméně při putování kolem vodní plochy je zřejmé, že dobu největší slávy a popularity má již za sebou. U samotné hráze například chátrá hotel Klenov pojmenovaný podle působivého vrcholu, zříceniny a přírodní památky nad údolím.
Opuštěná je také řada bývalých kiosků a občerstvení včetně souvisejícího zázemí kolem vodního díla. Přesto je možné u nádrže strávit příjemnou letní dovolenou, s vědomím toho, že vzhledem k vizuálnímu dojmu z kvality vody dají návštěvníci často raději přednost loďce nebo šlapadlu z místních půjčoven. Co všem zůstává úchvatné, je okolní valašská krajina, která vybízí k výletům. Proto určitě stojí za to Bystřičku a její okolí navštívit.
I nadále zůstává u přehrady několik resortů, kde je možné se ubytovat, kempovat, půjčit si loďku a pobavit se.

Napsat komentář