logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Drábské světničky tesané ve skále

Datum: 26.09.2018

Drabske_svetnicky3
Na několika skalních věžích a masivech se rozkládal skalní hrad, částečně vytesaný ve skále a doplněný dřevěnou nástavbou. V jeho okolí je několik lomů na pískovcové kvádry z konce 19. až počátku 20. století. Pískovec se těžil po svislých pruzích o síle jednoho “štuku” 25 nebo 30 cm. Část spáry se odsekala v jednom směru. Pak se lamač otočil a dosekal zbytek. Tak vznikl typický klasovitý vzor na stěnách. Poté se odlamovaly jednotlivé kvádry. Po odtěžení desky v celé výšce se nechala stěna 5-7 let, dokud se na ni nevytvořila pevnější kůra. Proto mají stěny datování. Svah pod skalními stěnami byl v roce 1926 postižen velkým sesuvem.
Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypíná na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Krom zbytků středověkého hradu tu lze obdivovat i nádherné výhledy do Pojizeří.

Skupina sedmi pískovcových bloků na západním okraji plošiny Mužského byla osídlena již v mladší době kamenné. Ve 13.století zde byl založen skalní hrad. V dobách husitských válek byl celý komplex obnoven a stal se opěrným bodem sirotčích vojsk. Dřevěné stavby na skalních blocích byly propojeny mosty, schodišti a ochozy. Dochovaných 18 světniček a 6 chodeb tesaných ve skále bylo doplněno dřevěnými nástavbami a palisádami. Využitím příhodných podmínek vznikl obranný systém doplněný obytnými místnostmi, modlitebnou, věznicí i strážnicí, z údolí krytý přirozeným porostem. Po bitvě u Lipan byly světničky opuštěny a zchátraly. Pro svou obrannou funkci však byly nadále vyhledávaným útočištěm za třicetileté či 2. světové války.

Maketa bývalého hradu je umístěna v muzeu v zámku Mnichovo Hradiště.

Rozhledové místo: Z vyhlídek je možné spatřit širokou část severních Čech od hradu Bezděz, přes lesnatou oblast Klokočky a Ralska k hřebenu Jizerských hor a Krkonoš.

Poloha: 4 km od Mnichova Hradiště, místo je dnes volně přístupné.

Napsat komentář