logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Do srdce Valašska k unikátní Bystřičce

Datum: 14.03.2019

Bystřička-6

Končící zima, slunce posouvající teploty k patnácti stupňům Celsia a tající sníh zvedající vody v místních bystřinách jsou skvělým důvodem pro výlet do samého srdce Valašska, kde na hranici Chráněné krajinné oblasti Beskydy mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm vybudována v příkrém horském údolí již v roce 1912 údolní nádrž Bystřička. Jde o jednu z nejstarších vodních nádrží u nás a vůbec nejstarší v povodí Moravy nad soutokem s Dyjí.

Ve své době představovala přehrada vrcholné dílo vodního stavitelství. Výkopové a stavební práce byly prováděny většinou ručně bez použití větší mechanizace. Hráz byla budována dva roky, je gravitační a její základ je z prostého betonu, zděná je z kamene z místního lomu na cementovou maltu.
Vzhledem k jedinečnosti a komplexnosti architektonické koncepce je vodní dílo kulturní památkou. Nádrž má zásobní prostor 850 tisíc kubíků, ovladatelný retenční prostor 2,235 milionu kubíků a neovladatelný retenční prostor 700 tisíc kubíků vody. Délka hráze je 170 metrů a její výška nad dnem je 27,4 metru.
Hlavní využití nádrže a jejího okolí je v současnosti především rekreační, nicméně při putování kolem vodní plochy je i v zimním období zřejmé, že dobu největší slávy a popularity má již za sebou. U samotné hráze chátrá hotel Klenov pojmenovaný podle působivého vrcholu, zříceniny a přírodní památky nad údolím. Opuštěná je také řada bývalých kiosků a občerstvení včetně souvisejícího zázemí kolem vodního díla.
Co všem zůstává úchvatné, je okolní valašská krajina, která vybízí k výletům. Proto určitě stojí za to Bystřičku a její okolí navštívit. Ani Valašsku se ovšem nevyhnul kůrovec, což je patrné při pohledu na prudký sráz nad nádrží, který byl ještě v loňském roce osazen smrkovou monokulturou. V současnosti zde vidíme vytěženou pláň.

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář