logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Cestou zašlé hornické slávy

Datum: 17.05.2018

Zlatorudne_mlyny-1
  • Délka: 13 km
  • Začátek: Zlaté Hory
  • Konec trasy: Zlaté Hory
  • Dojezd: dojezd vlakem, autobusem do Zlatých Hor
  • Náročnost: pro nenáročné
  • Sezona: celoroční
  • Infrastruktura: stravování a ubytování ve Zlatých Horách

Naše putování začneme na náměstí ve Zlatých Horách. Zeleně značenou trasou kolem nádraží ČD se dostaneme až k hornickému skanzenu Zlatorudné mlýny (1). Uvidíme repliky středověkých hornických mlýnů na zpracování zlatonosné rudy a každoročně se zde konají soutěže v rýžování zlata. Můžeme absolvovat i krátkou naučnou stezku Údolí ztracených štol. Od mlýnů pokračujeme po žluté přes Hadí louky až k areálu Bohéma Zlaté Hory. Odtud po modré stoupáme kolem modré štoly až pod Zámecký vrch, kde odbočíme z asfaltové silnice vpravo a prudkým stoupáním dojdeme ke zřícenině hradu Edelštejn (2). Od hradu postupujeme lesní cestou až na křižovatku cest Svatá Anna. Vlevo pod silnicí se nachází poutní místo s pramenem a křížovou cestou. Pokračujeme lesní cestou vlevo po modré a ve velkém oblouku vystoupáme až na kotu Výr. Odtud pokračujeme po značení Hornické naučné stezky k poutnímu místu s kostelem Panny Marie Pomocné (3), které bylo za totality zničeno a znovu obnoveno v 90. letech min. století. Stalo se místem každoročního setkávání věřících z České republiky, Polska a Německa. Po prohlídce poutního místa pokračujeme značenou Hornickou naučnou stezkou (4) přes Měděnou štolu a Jíloviště na náměstí ve Zlatých Horách.

www.zlatehory.cz

Napsat komentář