logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Baba a Panna od pánů z Vartenberka

Datum: 15.09.2018

Troskyfoto: (c) Jiří Částka, www.FotoBanka.net
Dominantní dva vypreparované suky čediče vznikly před 16 miliony let. Vrchol Baba je nepatrně starší než Panna. Kromě masivního a místy sloupcovitě odlučného čediče můžeme na hradu vidět hnědou horninu s xenolity pískovců. Jde o materiál mohutného kuželu, který vznikal v prvotních fázích vývoje sopky. V okolních svazích můžeme najít porézní lávu – trosku (strusku). Ta dala hradu jméno. Do roku 1942 stála ještě jedna menší čedičová věž pod statkem východně od hradu, byla ale odtěžena. Vulkanický materiál pokryl i jemnozrnné mořské sedimenty ze závěru křídové sedimentace. Uchránily je před erozí, která je například na Hruboskalsku zcela odstranila. V okolí hradu na loukách a v sadech dochází v jílovcích k drobným sesuvům a na řadě domů lze pozorovat trhliny ve zdech.
Bizarní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány z Vartenberka, se stala hlavním symbolem celého Českého ráje. Z věží Baba a Panna se nabízí krásný výhled na malebnou krajinu Českého ráje i okolní regiony.

Trosky jsou jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice.

Původně gotický hrad byl založen ve 14. století na vrcholech bizarní čedičové vyvřeliny. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad – dobýt se jej nepodařilo ani husitům.

Rozhledové místo: Trosky tvoří dvě věže se jmény Baba (47 m) a Panna (57 m). Při prohlídce má návštěvník možnost seznámit se nejen s bohatou historií hradu a jeho stavebním vývojem, ale může také vystoupat na obě hradní věže, které skýtají jedinečné výhledy na široké okolí. V roce 1999 byla na věži Baba vybudována vyhlídka. Za příznivého počasí z ní lze vidět Jizerské hory, Krkonoše, České středohoří, ale i Prahu a mnoho dalších míst v okolí.

V roce 2012 byly dokončeny poměrně náročné a finančně nákladné práce na obnově a údržbě hradu. Jednalo se o rekonstrukci a konzervaci vrchní partie celého obvodového pásu hradeb včetně zdí panských paláců – hlavně severní a východní partie a s.v. nároží, které bylo silně narušeno. Součástí těchto prací byl i archeologický průzkum a navazující terénní úpravy a odvodnění severní části paláců včetně zazdění letité kaverny ve středové palácové zdi. V roce 2014 se zpřístupnila tato dosud uzavřená část hradu. Též byl na jaře 2013 znovu postaven vyhlídkový ochoz na věži Baba, který byl po 10 letech existence značně poškozen hnilobou, a zázemí hradu bylo posíleno vybudováním nové vodárny. Po 15 letech mohou návštěvníci konečně vidět hrad bez lešení. Tím samozřejmě práce na obnově a údržbě hradu nekončí. Plánuje se zpevňování narušeného skalního podloží hradu, nekončící výřezy náletové zeleně, zpevnění a zakonzervování zbytku vnější hradební zdi pod věží Baba včetně terénních úprav. Rovněž se připravuje vybudování nových toalet pro návštěvníky, zpevnění příjezdové cesty a celého povrchu prvního nádvoří.

V červenci a v srpnu byly prohlídky zpestřeny ukázkami chovu a výcviku dravých ptáků.

* prohlídka areálu státního hradu Trosky je samostatná, bez průvodce
* pro hromadné skupiny lze po předchozí dohodě se správou objektu v měsících červenec a srpen zajistit průvodce

Objekt je ve správě Národního památkového ústavu – územní památková správa na Sychrově, Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov

Otevírací doba

DubenSo – Ne9:00 – 16:00
Květen – ČervenÚt – Ne9:00 – 17:30
Červenec – SrpenPo – Ne9:00 – 17:30
ZáříÚt – Ne9:00 – 16:00
ŘíjenSo – Ne9:00 – 16:00

Hrad se otevírá na velký pátek 30.3.2018. Hrad je přes zimu uzavřen.

Vstupné

 
Plné vstupné:90,00 CZK
Rodinné vstupné:240,00 CZK Max. 2 dospělí a 3 děti
Děti:60,00 CZK děti do 15 let
Studenti:60,00 CZK
Senioři:60,00 CZK senioři nad 65 let

Napsat komentář