logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Adventní procházka industriálem podél Ostravice

Datum: 01.12.2019

FM-Paskov-5[1]

Cesta z Frýdku-Místku do Ostravy podél Ostravice je také cestou průmyslovou minulostí i současností regionu. Začneme-li procházku u vlakového nádraží ve Frýdku-Místku a půjdeme podél toku řeky, půjdeme za mostem kolem bývalé Lembergerovy tkalcovny. Architektonicky cenný objekt z konce 19. století v současnosti chátrá, ačkoliv jde architektonicky o jednu z nejcennějších budov, která se v Místku v současnosti nachází. Tkalcovna z dvojbarevného režného zdiva s ozdobnými římsami a špaletami byla vybudována jako mohutná reprezentativní budova a je velmi působivá dodnes. Jako protiklad se na druhé straně řeky na návrší tyčí frýdecký zámek.

Po zhruba půl kilometru chůze dojdeme k zajímavému vodnímu dílu souvisejícímu s průmyslovou tradicí regionu. Válcovenský jez slouží k zajištění dodávek pitné vody pro Válcovny plechu Frýdek-Místek na druhé straně řeky. Společnost nedávno změnila majitele, když ji prodala společnost ArcelorMittal polskému Stalproduktu. Jez umožňuje odběr 90 litrů vody za sekundu a funguje v dnešní podobě zhruba 85 let, několikrát musel být po povodních rekonstruován. Na jeho pravé straně je štěrková propust, přes níž se přepouštějí usazující se štěrky z prostoru odběrného místa. Hráze v nadjezí zajišťují ochranu před stoletou vodou.

Po dalším půlkilometru chůze dojdeme k jezu Sviadnov pojmenovaném podle stejnojmenné obce na straně řeky, po níž putujeme. Vedle jezu se nachází most spojující průmyslový areál ve Sviadnově (nový investor a výrobce jeřábů pro ropné plošiny Huisman, nebo teplárna společnosti Veolia) a na opačné straně v Lískovci. Ocelový obloukový most s železobetonovou konstrukcí, který byl vybudován v letech 1950-1954 jako železniční, má aktuálně multifunkční využití také pro auta, cyklisty a chodce. Na jeho konstrukci jsou napojeny důležité sítě – potrubí splaškové kanalizace, plynu, optického kabelu. V letech 1993 a 2008 byl most významně rekonstruován.

Po dalším půlkilometru chůze podél řeky dorazíme k rozlehlé čistírně odpadních vod společnosti SmVaK Ostrava sloužící pro Frýdek-Místek a okolní obce (více informací zde). Za ní při pohledu od řeky se rozkládá areál bývalého černouhelného dolu Sviadnov (Důl Staříč I). Provoz tvořící jednu z částí loni uzavřeného Dolu Paskov je zajímavý především neobvyklou těžní věží s kruhovou prosklenou strojovnou z dílny Ivo Langeho, která je kulturní památkou. Cestou budeme mít několikrát nad hlavami dráty elektrického vedení vysokého napětí z rozvodny Lískovec, což dodává procházce odpovídající industriální ráz.

Budeme pokračovat po nově vybudované cyklostezce a po dvou kilometrech přijdeme k Jezu Paskov. Vzhledem k tomu, že jde o cyklostezku spojující Ostravu s Beskydy, pěší procházku rozhodně není možné doporučit od jara do podzimu během cyklistické sezóny. Cesta je místy kapacitně přeplněna i bez přítomnosti pěších turistů a vzniká řada kolizních situací. Adventní a zimní období je tedy ten správný čas, kdy na zajímavé putování vyrazit.

Po dvou kilometrech dojdeme ke Stolbergovu jezu a náhonu Říčka. Výstavba jezu souvisela s mlýnem v Paskově, který byl vybudován již v 15. století (jeho tehdejší přesná lokalizace není známa). Nad jezem se nachází stavidlo, z něhož vede strouha do areálu paskovského zámku. Severně od Paskova po kilometru toku strouha ústí do řeky Olešné, odkud se její voda po několika stech metrech vrací zpět do Ostravice. Umělý vodní tok Říčka není nijak průmyslově využíván, ale tvoří zajímavost Paskova a důležitou součást biotopu zámeckého parku.

Po dalším kilometru chůze dorazíme k železnému železničnímu mostu, který byl vybudován v roce 1982 jako nutné dopravní spojení pro právě budovanou celulózku v Paskově (současný Biocel). Po pár stech metrech dojdeme k dalšímu mostu přes Ostravici pro auta a pěší. Přejdeme z Moravy do Slezska, a než nasedneme na místním dezolátně zchátralém vlakovém nádraží, za níž se tyčí mohutný odval bývalého černouhelného Dolu Paskov, jehož úpravna se nachází přes řeku, vstoupíme do historické/kultovní/nově zprovoznění Hospůdky Balkán. Stojí to za to. Tradiční zařízení postavené v roce 1912 bylo v roce 2015 po kompletní rekonstrukci znovu otevřeno, v horních patrech jsou v současnosti místo hotelových pokojů byty.

Foto: Marek Síbrt

Napsat komentář